Sim gánh kép

Sim gánh kép là dạng sim có dạng như 09.xx.11.66.11, 09.xx. 99.66.99 , dạng 09.xx.aa.bb.aa tất cả các mạng Viettel, Mobi, Vina, Vietnammobile Tại Simtop1.com
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0869 722022 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
2 0869 775575 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
3 0869 773373 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
4 0971 296 696 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
5 0976.995.095 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
6 098 1995.095 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
7 0869 789 389 3,500,000 3,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
8 0943 566 366 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
9 0965 333833 25,000,000 22,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
10 0977 288 188 28,000,000 25,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
11 0567.769.969 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
12 0567.983.183 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
13 0567.783.683 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
14 0567.789.289 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
15 0567.886.486 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
16 0567.783.583 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
17 0567.883.483 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
18 0567.989.089 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
19 0567.989.389 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
20 0567.989.489 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
21 0567.783.483 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
22 0922.469.369 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
23 0567.983.683 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
24 0567.789.189 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
25 0567.989.589 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
26 0928.469.369 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
27 0567.783.083 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
28 0567.983.483 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
29 0567.889.489 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
30 0567.789.589 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
31 0567.983.583 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
32 0567.783.183 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
33 0567.089.689 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
34 0567.789.089 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
35 0567.786.486 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
36 0567.869.469 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
37 0567.983.283 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
38 0567.983.383 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
39 0567.783.983 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
40 0567.983.083 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
41 0567.783.383 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
42 0567.989.289 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
43 0567.783.283 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
44 0567.989.689 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
45 0567.789.489 450,000 390,000đ vietnamobile Sim gánh kép Mua ngay
46 0329.851.951 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
47 0347.049.649 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
48 0347.505.205 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
49 0349.857.757 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
50 0355.746.946 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
51 0367.509.409 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
52 0328.575.475 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
53 0354.482.982 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
54 0395.464.964 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
55 0386.543.843 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
56 0347.046.546 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
57 0369.340.840 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
58 0354.228.428 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
59 0338.737.437 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
60 0358.641.541 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
61 0347.012.312 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
62 0348.847.147 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
63 0394.891.291 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
64 0344.582.482 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
65 0347.062.362 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
66 0376.741.641 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
67 0383.764.064 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
68 0344.907.707 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
69 0344143643 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
70 0327245945 460,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
71 0364.955.655 490,000 430,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
72 0328.307.807 490,000 430,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
73 0352.097.397 490,000 430,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
74 0395.205.705 490,000 430,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
75 0367.937.737 490,000 430,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
76 0352.565.865 490,000 430,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
77 0327295795 490,000 430,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
78 0395995495 490,000 430,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
79 0945.06.08.60 490,000 430,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
80 0826.917.817 490,000 430,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
81 0334.28.10.81 500,000 440,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
82 0347.18.12.81 500,000 440,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
83 0346.28.10.81 500,000 440,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
84 0966.964.764 500,000 440,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
85 0374.26.08.60 500,000 440,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
86 0334.06.1961 500,000 440,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
87 0399.27.10.71 500,000 440,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
88 0357.56.1961 500,000 440,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
89 0349.21.05.10 500,000 440,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
90 0342.11.04.10 500,000 440,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
91 0847.19.03.90 500,000 440,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
92 0843.29.07.90 500,000 440,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
93 0848.19.03.90 500,000 440,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
94 0853.08.09.80 500,000 440,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
95 0853.18.09.80 500,000 440,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
96 0853.28.05.80 500,000 440,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
97 0842.19.10.91 500,000 440,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
98 0918.42.3323 500,000 440,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
99 0353.01.03.10 500,000 440,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
100 0346.86.1961 500,000 440,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay

Sim số gánh hay còn gọi là sim gánh. Đây cũng chính là cái tên để chỉ sự đặc biệt của những con số xuất hiện ở cuối số sim. Hiểu một cách đơn giản, sim số gánh là dòng sim có sự xuất hiện của các bộ số đối xứng với nhau thông qua một con số nào đó, giống như chiếc "đòn gánh" vậy. 

  • Ví dụ: 09*ABA, 09*AB.C.AB...

Đọc chi tiết: Sim số gánh là gì? Những giá trị mà sim số gánh mang lại.

Ý nghĩa của sim gánh kép

Theo các chuyên gia phong thủy, dòng sim gánh kép mang đến cho người sở hữu nhiều ý nghĩa đặc biệt như:

  • Sim như một linh vật may mắn mang tới tài lộc và giúp chủ nhân luôn đạt được niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống;
  • Vòng tròn lặp lại của sim đóng vai trò cân bằng giữ lại trọn vẹn sự may mắn và lâu bền cho chủ nhân;
  • Từ “gánh” trong tên gọi của sim số có hàm ý gánh vác, giúp chủ nhân phòng tránh được những tai nạn hay điều không may mắn trong cuộc sống;
  • Cuộc sống của bạn sẽ ngày càng ổn định hơn. Đây là dòng sim số đẹp được rất nhiều doanh nhân yêu thích.
sim-ganh-kep

Làm sao để chọn sim gánh kép đẹp, phù hợp?

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều dòng sim gánh kép mang đến lựa chọn đa dạng cho khách hàng. Bạn có thể áp dụng những cách sau để chọn được dòng sim gánh kép phù hợp như:

- Dựa vào mệnh, tuổi

Mỗi số thuê bao đều phù hợp với mệnh, tuổi nhất định của khách hàng, nếu chọn đúng bạn sẽ được gia tăng thêm may mắn và sự thành công trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, chọn sim số không phù hợp có thể làm mất đi những công dụng vốn có của sim đang sở hữu.

- Dựa vào mục đích sử dụng

Mỗi nhà mạng đều có những gói cước ưu đãi hấp dẫn để mang đến cho người dùng những sản phẩm phù hợp nhất với đối tượng khách hàng cụ thể. Do đó, bạn có thể dựa vào các dịch vụ của nhà mạng cùng những khuyến mãi kèm theo để chọn sim gánh kép thích hợp.

Đọc thêm: Các đầu số của các mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone,.. Chuyển thành các đầu số nào?

Chúc bạn có được một chiếc sim số đẹp ưng ý nhất.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0911291291