Sim đặc biệt

Sim Đặc Biệt, Có hàng vạn sim Sim Đặc Biệt , dễ nhớ, để quý khách lựa chọn và đặt mua tại Simtop1.com
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0 98765 1102 28,000,000 25,000,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
2 090 122 1102 17,000,000 15,000,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
3 0349.84.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
4 0857371102 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
5 0813901102 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
6 0915881102 6,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
7 0837301102 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
8 0375.42.1102 1,200,000 980,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
9 0847271102 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
10 0946591102 2,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
11 0838688683 8,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
12 0367.69.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
13 0815601102 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
14 0847981102 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
15 0917091102 3,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
16 0853441102 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
17 0914878910 6,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
18 0857261102 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
19 0859231102 1,300,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
20 0335568910 1,200,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
21 0846791102 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
22 0823701102 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
23 0829721102 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
24 0339.46.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
25 0853181102 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
26 0813081102 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
27 0837891102 6,500,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
28 0836801102 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
29 0904.82.8910 900,000 640,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
30 0942191102 2,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
31 0353.42.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
32 0815531102 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
33 0843981102 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
34 0911371102 3,500,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
35 0852051102 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
36 0829421102 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
37 0842231102 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
38 0857851102 1,300,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
39 0395368683 1,200,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
40 0845301102 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
41 0846621102 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
42 0817821102 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
43 0849301102 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
44 0352.90.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
45 0852541102 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
46 0818921102 1,600,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
47 0915061102 7,700,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
48 0829401102 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
49 0837371102 2,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
50 0857031102 640,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
51 0342.65.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
52 0814841102 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
53 0843581102 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
54 0886391102 3,800,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
55 0824781102 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
56 0818001102 15,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
57 0941268910 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
58 0857781102 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
59 0833541102 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
60 0845871102 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
61 0816731102 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
62 0847531102 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
63 0326.87.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
64 0849761102 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
65 0815921102 1,600,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
66 0837151618 5,200,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
67 0826721102 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
68 0849851102 1,300,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
69 0942251102 2,100,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
70 0854471102 640,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
71 0364.34.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
72 0814431102 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
73 0843081102 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
74 0911591102 4,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
75 0824001102 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
76 0944601102 1,200,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
77 0942668910 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
78 0856141102 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
79 0867328910 880,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
80 0827061102 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
81 0845421102 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
82 0816271102 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
83 0918901102 4,500,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
84 0847131102 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
85 0349.77.1102 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
86 0849171102 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
87 0949671102 1,700,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
88 0825491102 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
89 0834881102 1,300,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
90 0943851102 2,200,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
91 0814731102 640,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
92 0367.96.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
93 0812531102 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
94 0834981102 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
95 0815451102 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
96 0817141102 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
97 0827351102 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
98 0949468910 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
99 0852931102 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
100 0826541102 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay

Sim số gánh là gì?

Sim số gánh hay còn gọi là sim gánh. Đây cũng chính là cái tên để chỉ sự đặc biệt của những con số xuất hiện ở cuối số sim. Hiểu một cách đơn giản, sim số gánh là dòng sim có sự xuất hiện của các bộ số đối xứng với nhau thông qua một con số nào đó, giống như chiếc "đòn gánh" vậy. 

  • Ví dụ: 09*ABA, 09*AB.C.AB....

   Sim số gánh thì cũng có nhiều dạng khác nhau. Để phân loại được thì bạn cần phải để ý đến bộ số đối xứng và con số xen ngang ở giữa. Theo đó thì sim số gánh được phân chia làm 3 loại, cụ thể như sau:

  • Sim gánh đơn: là sim số gánh có 3 số cuối thuộc dạng ABA hoặc ABBA. Ví dụ: 08x6886, 09x969, ....
  • Sim gánh kép bằng: là sim số gánh có 5 số cuối thuộc dạng AB.C.AB. Ví dụ: 09x68.3.68, 09x36.2.36, ....
  • Sim gánh kép tiến: là sim số gánh có 5 số cuối thuộc dạng AB.C.BA (AB - là gánh kép lùi, ngược lại với gánh kép tiến). Ví dụ: 08x86.2.68, 08x82.6.28, ...

Đọc chi tiết: Sim số gánh là gì? Những giá trị mà sim số gánh mang lại.

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0911291291