Sim đặc biệt

Sim Đặc Biệt, Có hàng vạn sim Sim Đặc Biệt , dễ nhớ, để quý khách lựa chọn và đặt mua tại Simtop1.com
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0 98765 1102 25,000,000 22,000,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
2 0326.478910 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
3 0384.3.78910 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
4 0369.778910 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
5 0972.49.8683 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
6 0379.5.78910 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
7 0376.0.78910 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
8 0399.368.683 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
9 0973.44.8683 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
10 0349.7.78910 1,300,000 1,090,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
11 036.449.1102 1,000,000 790,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
12 036.48.78910 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
13 056736.86.83 700,000 590,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
14 0352.65.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
15 05678.18683 1,800,000 1,300,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
16 0339.46.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
17 0567.7886.83 450,000 350,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
18 05679.08.6.83 450,000 350,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
19 05678.08683 500,000 400,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
20 0367.38.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
21 0346.53.1102 1,300,000 1,090,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
22 0343.70.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
23 056759.86.83 450,000 350,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
24 05679.18.6.83 450,000 350,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
25 05678.58683 500,000 400,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
26 0367.96.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
27 0372.90.1102 1,300,000 1,090,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
28 0353.42.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
29 056775.86.83 450,000 350,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
30 05675.18.6.83 450,000 350,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
31 0364.34.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
32 0367.69.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
33 0372.59.1102 1,300,000 1,090,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
34 05677.18.6.83 450,000 350,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
35 05679.28.6.83 450,000 350,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
36 0342.65.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
37 0352.90.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
38 0375.48.1102 1,300,000 1,090,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
39 0567.9886.83 450,000 350,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
40 05677.28.6.83 450,000 350,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
41 0349.84.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
42 0349.77.1102 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
43 05678.48683 450,000 350,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
44 0367.50.1102 1,300,000 1,090,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
45 056795.86.83 450,000 350,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
46 056774.86.83 450,000 350,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
47 05678.68683 4,500,000 4,000,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
48 0346.62.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
49 05678.78683 1,800,000 1,300,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
50 056799.86.83 450,000 350,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
51 0357.84.1102 1,300,000 1,090,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
52 056776.86.83 450,000 350,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
53 056794.86.83 450,000 350,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
54 0326.87.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
55 05678.28683 1,800,000 1,300,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
56 056796.86.83 450,000 350,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
57 0337.301.102 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
58 0904.82.8910 900,000 690,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
59 056797.86.83 450,000 350,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
60 0386891102 7,680,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
61 0328681102 5,760,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
62 0862691102 4,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
63 0865651102 5,760,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
64 0397881102 3,000,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
65 0362791102 5,760,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
66 0865161102 4,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
67 0862561102 4,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
68 0327131102 2,500,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
69 0392921102 5,760,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
70 096142.1102 3,000,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
71 0338661102 5,760,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
72 0862861102 4,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
73 0862331102 4,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
74 0365481102 2,500,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
75 086.5678910 188,000,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
76 0865291102 4,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
77 0399191102 4,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
78 0869581102 3,000,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
79 0376861102 5,760,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
80 0865921102 3,000,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
81 0862191102 4,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
82 0366191102 3,000,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
83 0867861102 4,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
84 0974391102 4,320,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
85 0868821102 4,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
86 0365881102 4,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
87 0865671102 7,680,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
88 0867361102 2,500,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
89 0866961102 5,760,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
90 0866031102 4,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
91 0969461102 4,320,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
92 0866361102 5,760,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
93 0862321102 4,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
94 0369691102 4,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
95 0385991102 7,680,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
96 0328281102 5,760,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
97 0862681102 7,680,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
98 0865881102 5,760,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
99 0963441102 4,320,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
100 0398661102 5,760,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay

Sim số gánh là gì?

Sim số gánh hay còn gọi là sim gánh. Đây cũng chính là cái tên để chỉ sự đặc biệt của những con số xuất hiện ở cuối số sim. Hiểu một cách đơn giản, sim số gánh là dòng sim có sự xuất hiện của các bộ số đối xứng với nhau thông qua một con số nào đó, giống như chiếc "đòn gánh" vậy. 

  • Ví dụ: 09*ABA, 09*AB.C.AB....

   Sim số gánh thì cũng có nhiều dạng khác nhau. Để phân loại được thì bạn cần phải để ý đến bộ số đối xứng và con số xen ngang ở giữa. Theo đó thì sim số gánh được phân chia làm 3 loại, cụ thể như sau:

  • Sim gánh đơn: là sim số gánh có 3 số cuối thuộc dạng ABA hoặc ABBA. Ví dụ: 08x6886, 09x969, ....
  • Sim gánh kép bằng: là sim số gánh có 5 số cuối thuộc dạng AB.C.AB. Ví dụ: 09x68.3.68, 09x36.2.36, ....
  • Sim gánh kép tiến: là sim số gánh có 5 số cuối thuộc dạng AB.C.BA (AB - là gánh kép lùi, ngược lại với gánh kép tiến). Ví dụ: 08x86.2.68, 08x82.6.28, ...

Đọc chi tiết: Sim số gánh là gì? Những giá trị mà sim số gánh mang lại.

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0911291291